www24
30 شهریور 1401 - 08:03

«کشاورزی حفاظتی» در۲۷۰ هزار هکتار از اراضی گلستان

گرگان- معان بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان گفت: استان گلستان ۶۳۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد که در سطح ۲۷۰ هزار هکتار از اراضی آن کشاورزی به روش حفاظتی انجام می‌شود. محمدرضا عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کشاورزی حفاظتی نشات گرفته از طبیعت بوده و از کم خاک‌ورزی، حفظ بقایای گیاهی و تناوب کشت تشکیل شده است. خبرنگار مهرنشاتبودهمعاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان با بیان اینکه رعایت اصول کشت حفاظتی باعث می‌شود خاک ما جوان شده و تولید پایداری داشته باشیم، گفت: کشاورزی حفاظتی باعث صرفه‌جویی ۴۰ درصدی در مصرف سوخت شده به طوری که آبیاری مزارع در کشت تابستانه و بهاره را حداقل دو نوبت کاهش می‌دهد. وی ادامه داد: نگه داشتن حداقل ۳۰ درصد بقایای گیاه حکم عایق برای خاک را دارد و تبخیر رطوبت خاک را ۲۰ درصد کمتر می‌کند. گیاهمعاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان توضیح داد: وقتی دو نوبت آبیاری در مزارع کاهش یابد علاوه بر صرفه‌جویی در آب در مصرف سوخت و نیروی کار هم صرفه‌جویی می‌شود. عباسی، فعال شدن کرم‌های خاکی را یکی از مزایای کشاورزی حفاظتی دانست و افزود: فعالیت کرم‌های خاکی نشان‌دهنده این است که خاک حیات سالمی دارد و این کرم‌ها باعث شخم بیولوژیک خاک شده و با ایجاد تونل و حفره در دل خاک قدرت نفوذپذیری خاک را افزایش داده و باعث تقویت خاک دانه‌ها می‌شود. مزایای کشاورزیخاکسالمیشخمحفرهوی ادامه داد: استان گلستان ۶۳۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد که در سطح ۲۷۰ هزار هکتار از اراضی آن کشاورزی به روش حفاظتی انجام می‌شود. معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان بیان کرد: افزایش سطح کشاورزی حفاظتی در استان نیازمند فرهنگ‌سازی است و علاوه بر آن باید تجهیزات مورد نیاز کشاورزان هم فراهم شود. عباسی ادامه داد: در سال‌های اخیر تجهیزات کشت بی خاک ورزی یا مستقیم از خارج از کشور وارد و مهندسی معکوس شده و در درون کشور ساخته شده است و کشاورزان می‌توانند آن را خریداری کرده و از آن استفاده کنند. ورزیخارج از کشوروی اضافه کرد: برای خرید تجهیزات کشت مستقیم جهاد کشاورزی تسهیلات چهار درصد با بازپرداخت پنج ساله در اختیار کشاورزان قرار می‌دهد و همچنین کمک بلاعوض در اختیار کشاورزان پیشرو و رانندگان حرفه‌ای برای خرید تجهیزات قرار داده می‌شود.
منبع: مهر
شناسه خبر: 748069